Automatyka przemysłowa, energia, surowce i rola człowieka.

Automatyka przemysłowa to pojęcie które nie jest wszystkim znane, ale wyniki pracy automatyki przemysłowej są wykorzystywane przez każdego człowieka. Telewizory, pralki czy samochody, to produkty stworzone przez maszyny. Bardzo często w 100% przez maszyny, aż do zapakowania na paletę włącznie.
Jaka jest dziś rola człowieka w zautomatyzowanym świecie? Jeszcze do niedawna, samo słowo maszyna kojarzone było raczej z maszyną do szycia lub do pisania.

Dziś maszyny zaczynają dominować w świecie przemysłu i produkcji, wyręczając człowieka w zadaniach, które są dla ludzi za trudne, za nudne lub niebezpieczne. Pozycja człowieka w nowoczesnym świecie przemysłu zaczyna być wypierana przez zaawansowane technicznie roboty i automaty.

Zapotrzebowanie na energię

Prawidłowe działanie automatyki uzależnione jest od dostaw energii. Najczęściej chodzi o prąd elektryczny, innym razem o inne nośniki energii, pochodzące najczęściej również z elektryczności: sprężone powietrze lub olej albo ciepło potrzebne przeprowadzenia jakiegoś procesu produkcyjnego.

Bardzo często zakłady produkcyjne zajmujące wiele hektarów zatrudniają dosłownie kila osób oraz setki lub tysiące robotów i automatów przemysłowych. Cała ta załoga musi być zasilana. Nagła przerwa w zasilaniu zautomatyzowanego zakładu może wyrządzić wiele szkody, w związku z tym na dużą skalę stosowane są układy rezerwowego zasilania (niezależnego od dostawcy prądu). Sprawność zasilania awaryjnego musi być utrzymywana na najwyższym poziomie a wymiany zużywających się elementów przeprowadzane z odpowiednio dużym zapasem.

Rolą zasilania awaryjnego jest zapobiegać uszkodzeniom w wyniku nagłej przerwy w zasilaniu sieciowym. Zasilanie z akumulatorów albo agregatu planowane jest na niezbyt długi czas - wystarczający do bezpiecznego zatrzymania produkcji. Tylko tam gdzie produkowane są bardzo istotne elementy i można sobie na to pozwolić finansowo, stosowane jest rezerwowe zasilanie pozwalające na zastąpienie elektrowni przez dowolnie długi czas. Są też miejsce, w których bez względu na koszty nie może wystąpić przerwa w zasilaniu. Jest tak na przykład w elektrowniach atomowych, potrzebujących stałego chłodzenia.

Człowiek jeszcze projektuje i wymyśla

Dzisiejsza bezduszna technika zaczyna zastępować ludzkie zaangażowanie. A to wszystko na nasze własne życzenie. W nowoczesnej fabryce człowiek nie jest wykonawca, ani nawet nadzorcą produkcji ale raczej projektantem czy pomysłodawcą, autorem idei. Jest to naturalny proces wynikający z dążenia do uzyskania maksymalnego komfortu i wydajności przy minimalizowaniu nakładów.