Zasilanie awaryjne, rozruch silników, zasilanie urządzeń.

Akumulatory bezobsługowe

Akumulatory bezobsługowe wyróżniają się tym, iż zastosowane w nich zostały nieprzepuszczalne osłony oraz użytkownik nie ma bezpośredniego dojścia do elektrolitu. Jednostki takie zaopatrzone są bardzo często w układ odzyskiwania gazów jak również w zawór bezpieczeństwa wypuszczający ewentualny zbyt wiele oparów wydzielonych w okresie zbyt intensywnego ładowania jak również w ostatniej części ładowania. Zawór realizuje ponadto rolę zabezpieczenia przed wybuchem oraz dodatkowo zabezpiecza przed wyciekiem elektrolitu.

Budowa

W takiego rodzaju konstrukcji nie przewiduje się, ażeby w czasie użycia wystąpiła potrzeba ingerencji we to co wewnątrz urządzenia, ponieważ obudowa jest tak zaprojektowana, ażeby wydostawała się z niej jak najmniejsza ilość gazów. Korzystanie z takich akumulatorów jest bezpieczniejsze w związku z tym, że występuje minimalne zagrożenie wycieku żrącego elektrolitu. Przy tym trzeba być nader ostrożnym przy ładowaniu, ponieważ zbyt pokaźny prąd może przyspieszyć „gazowanie” elektrolitu, a to doprowadzić może do otwarcia zaworu bezpieczeństwa i bezpowrotnej straty składników roztworu kwasowego.

W używanych kiedyś akumulatorach (również takich nieznacznych samochodowych) korki były dostępne dla użytkownika i możliwe do wykręcenia, istniała tymsamym możliwość uzupełniania utraconej wody. W tym momencie ta możliwość spotykana jest już praktyczni jedynie w rozwiązaniach przemysłowych i będą to zazwyczaj ogniwa 2V, wyposażone w zawór odpowiedzialny za rekombinację gazów i odzysk elektrolitu a jednocześnie z możliwością uzupełniania elektrolitu.