Automatyka dała nam nowe możliwości - dry coolery.

Współczesne możliwości technologiczne, które posiadamy mogą być naprawdę imponujące. Kolejne rozwiązania w różnych gałęziach gospodarki powodują, że nasze możliwości stale się zwiększają, a w czasie dokonywania kolejnych wyborów możemy wybierać z większej liczby alternatyw.

Szczególnie wiele rozwiązań powstało w branży, jaką jest chłodnictwo. Tutaj automatyka naprawdę miała duże pole do popisu. Jednym z innowacji, które wprowadziła automatyka do chłodnictwa są dry-coolery.

Dry coolery to elementy systemów klimatyzacyjnych, jakie są odpowiedzialne za rozpraszanie ciepła, które powstaje w wyniku pracy sprężarkowych układów chłodniczych. Współpracują one z urządzeniami, w jakich skraplacz jest ochłodzony cieczą. Wśród tych urządzeń można wyróżnić na przykład agregaty wody ziębniczej oraz szafy klimatyzacyjne, która posiadają chłodnicę bezpośredniego odparowywania wody.

Ponadto dry-coolery, które podarowała nam automatyka mogą znaleźć swoje zastosowanie także w zakładach przemysłowych. Tam ich zadanie jest odprowadzenie ciepła w czasie wykonywania się różnych procesów technologicznych. Ich szczegółową budowę możemy poznać na stronie jednego z producentów tych urządzeń, który przedstawia tam też całą swoją ofertę.